„Niemcy” na scenach polskich i niemieckich - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Sztuka polskiego dramaturga została doceniona przez niemieckich widzów i krytykę literacką. Dostrzeżono realizm, z jakim Kruczkowski ukazał środowisko społeczne reprezentowane przez rodzinę Sonnenbruchów oraz zalety epilogu, który w Polsce został ostro skrytykowany i uznany za element osłabiający akcję dzieła. Stefan Heymann, niemiecki pisarz i antyfaszysta, podkreślał wierność przekazu z obrazem Niemców z okresu hitlerowskiego: „Dramat daje głębokie spojrzenie w duszę narodu niemieckiego. Kruczkowski nie poprzestał jednak na obrazie historycznym, uzupełnił go epilogiem, który ukazuje pozostałych przy życiu w roku 1948. Czego nie uświadomiły profesorowi Sonnenbruckowi czasy hitleryzmu, uświadomił mu rozwój wydarzeń, jaki nastąpił po tym okresie najbardziej ponurego barbarzyństwa. Trzeba się zdecydować: najlepsze pierwiastki życia narodowego nie tkwią – jak błędnie sądził Sonnenbruck za czasów hitlerowskich – w sercu jednego uczonego, lecz w łącznej pracy wszystkich postępowych sił narodu. Dlatego sztuka Kruczkowskiego przemawia tak głęboko; z zapartym tchem śledzi widz to, co się dzieje na scenie, bo autor umie charakteryzować ludzi z konsekwentnego stanowiska. Sercem należy on do sił antyfaszystowskich całego świata.”.

Ryszard Matuszewski ze wzruszeniem wspomina w sprawozdaniu chwilę, kiedy na scenie niemieckiego teatru po przedstawieniu „Niemców” pojawił się ich autor: „Nie wyobrażam sobie człowieka, który by, będąc na naszym miejscu, nie doznał swoistego wzruszenia podczas długo nie milknącej burzy oklasków, jaka zerwała się w Deutsches Theater Kammerspiele z chwilą zapadnięcia kurtyny, a wzmogła się w momencie, kiedy na scenie stanął, wywołany zrazu przez poinformowanych o jego obecności wykonawców, a później przez publiczność – autor sztuki. I nie było, sądzę, wśród nas w owej chwili nikogo, kogo by nie napastowała choć przez ułamek sekundy myśl o tym, co odczuwa w danym momencie – z jednej strony – polski pisarz, tak niedawno jeszcze drutami obozu odcięty od świata jeniec hitlerowskiego oflagu – z drugiej – oklaskująca go, berlińska, właśnie berlińska publiczność.”.

Sztuka Leona Kruczkowskiego miała dla widza niemieckiego ogromne znaczenie polityczne. Ukazywała Niemców w konkretnej sytuacji życiowej, w jakiej wielu znalazło się w okresie okupacji. Wskazywała również, jaką walkę należało podjąć o pokój i szczęście całej ludzkości. Dlatego też tak ważny okazał się w niemieckich przedstawieniach epilog. W Polsce został on w późniejszych latach wyeliminowany z dramatu.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Sąd nad Walterem Sonnenbruchem
2  Leon Kruczkowski – życiorys
3  Symbolika rekwizytów w dramacie – jabłko, koniak i naszyjnikKomentarze
artykuł / utwór: „Niemcy” na scenach polskich i niemieckich    Tagi: