Leon Kruczkowski – życiorys
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Leon Kruczkowski (dramatopisarz, prozaik, publicysta i działacz społeczny) urodził się 28 czerwca 1900 roku w Krakowie. Pochodził z biednej rodziny – ojciec – introligator – przez całe życie borykał się z niedostatkiem i troską o wychowanie siedmiorga dzieci. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej (wydział chemii) pisarz odbył trzyletnią służbę wojskową i podjął pracę w przemyśle chemicznym w Trzebni. W 1925 roku poślubił Jadwigę Janowską i wkrótce oboje opuścili Kraków, przenosząc się do Maczek, gdzie Kruczkowski objął posadę nauczyciela w Szkole Rzemiosł.

Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego przebywał w latach 1926-33. Odizolowany od życia kulturalnego Krakowa, rozpoczął poszukiwania własnej drogi twórczej. Podjął współpracę z prasą lokalną, z krakowską „Gazetą Literacką” oraz grupą pisarzy Litart. Nowe środowisko i zbliżenie się do problematyki społecznej wywarło zasadniczy wpływ na postawę światopoglądową pisarza który zaczął stopniowo skłaniać się ku socjalizmowi. W latach 1926-29 prowadził ożywioną działalność publicystyczno-literacką oraz społeczną, organizował wieczory literackie. W prasie śląskiej ukazywały się fragmenty jego prozy: nowele, opowiadania, a także powieść fantastyczno-naukowo-kryminalna: „Złote pięści”. Na łamach „Gazety Literackiej” zamieszczał natomiast poważniejsze szkice, rozprawy krytyczne oraz wypowiedzi na temat współczesnego życia społecznego. W roku 1927 ukazał się artykuł „Wczoraj, dziś, jutro”, w którym Kruczkowski krytykował hasła romantyczne. Dwie polemiki – z Antonim Słonimskim na temat liberalizmu i postępu oraz z Juliuszem Kadenem-Bandrowskim na temat Polskiej Akademii Literatury, wskazywały, że twórca „Niemców” był już przygotowany intelektualnie i ideowo do tego, aby odegrać poważną i samodzielną rolę w kształtowaniu kultury i literatury socjalistycznej.

W 1928 roku ukazał się debiutancki tomik poezji Kruczkowskiego „Młoty nad światem”. Wiersze, nasycone tonem refleksyjnym, opisywały realia świata Zagłębia Dąbrowskiego. Pisarz dość szybko odczuł jednak niedosyt twórczy i uświadomił sobie, że poezja nie jest w stanie oddać wszystkich treści, które zamierzał przekazać współczesnym. Postanowił spróbować sił w prozie i podjął pracę nad powieścią „Kordian i cham”, która miała stanowić pierwszą część trylogii, opisującej dzieje ucisku chłopa polskiego. Pisarz zaczął interesować się wsią i jej konfliktami socjalnymi. Duży wpływ na poruszenie takiej tematyki miały twórczość Stefana Żeromskiego, którego Kruczkowski był wielkim miłośnikiem i od którego przejął sposób kreowania obrazu wsi polskiej oraz rozwijający się prąd literatury, pisanej w duchu proletariacko-chłopskim.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Kompozycja, treść i forma dramatu
2  Motywy literackie w „Niemcach”
3  Obraz Niemców w dramacie KruczkowskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Leon Kruczkowski – życiorys    Tagi: