Leon Kruczkowski – życiorys - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W ostatnim okresie twórczości pisarz powrócił do opowiadań i nowel. Opowiadania z lat 50-tych ukazały się w wydaniu zbiorowym w tomie „Szkice z piekła uczciwych i inne opowiadania”. Tematem przewodnim stał się problem dramatu komunisty, który, będąc człowiekiem uczciwym, nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nie może zrozumieć przemian, zachodzących wokół niego. Kruczkowski, obserwujący przemiany, zachodzące w drugiej połowie XX wieku, próbował zastanowić się nad tym, jak doszło do zjawiska znieczulicy u ludzi, którzy powinni z natury i wyboru być szczególnie wrażliwi na ludzką krzywdę. Swoje stanowisko, znamienne dla tamtych czasów, wyrażał w licznych polemikach. Prowadził również ożywioną działalność publicystyczną, poświęcając dużą część swego czasu środowisku pisarskiemu. Jako wieloletni prezes Związku Literatów (1949-56) troszczył się o losy literatury i egzystencję współczesnych mu pisarzy. Do ostatniej chwili pracował nad dramatem „Święty”, z którego pozostała scena pierwsza aktu pierwszego i fragmenty sceny drugiej. Zmarł 1 sierpnia 1962 roku.

Stanisław Ryszard Dobrowolski, poeta i przyjaciel Leona Kruczkowskiego z czasów obozowych, tak scharakteryzował twórczość pisarza:
„Nazwisko Leona Kruczkowskiego w literaturze polskiej lat międzywojennych związane jest z kształtowaniem się u nas rewolucyjnego nurtu tej literatury – z narodzinami socjalistycznej literatury i poezji związanej z wielkim ruchem wyzwoleńczym świata pracy. Obok nazwiska Władysława Broniewskiego, który swoją twórczością zainaugurował w Polsce rozwój sztuki pisarskiej świadomie służącej sprawie socjalizmu, sprawie wyzwolenia człowieka dźwigającego się ze społecznej niewoli do walki o świat wolności i sprawiedliwości, nazwisko Leona Kruczkowskiego widnieje na pierwszych kartach wielkiej już dzisiaj antologii utworów wyrosłych w atmosferze tej walki. Jest to literatura, której ambicją było od początku, i nadal pozostaje, bezpośrednio wpływać na kształtowanie się życia w duchu przodujących ideałów epoki, dawał wyraz tendencjom rozwojowym swojego czasu – literatura najgłębiej aktualna, na wskroś polityczna.”.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Niemcy - plan wydarzeń
2  Niemcy - cytaty
3  Geneza dramatu „Niemcy”Komentarze
artykuł / utwór: Leon Kruczkowski – życiorys    Tagi: