Leon Kruczkowski – życiorys - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W powojennym okresie twórczości Leona Kruczkowskiego powstawały dzieła, poruszające sprawy uniwersalne, problematykę moralnej odpowiedzialności człowieka za czyny własne i swojego narodu oraz związki pomiędzy historią i jej determizmem a sferą wolności jednostki. Tematykę tę podjął w trzech najważniejszych dramatach: „Niemcach”, „Pierwszym dniu wolności” i „Śmierci Gubernatora”. Jego sztuki były próbą odejścia od dominujących wówczas w teatrze tendencji werystycznych i próbą powrotu do tradycji teatru poetyckiego. W 1948 roku powstał utwór „Odwety”, ukazujący konflikty społeczne na tle przemian społecznych po II wojnie światowej. Autor określił w nim miejsce i rolę komunistów w Polsce powojennej, ich moralne prawo do kierowania losem narodu. Rok później ukazało się najwybitniejsze dzieło Leona Kruczkowskiego: „Niemcy”, wystawione po raz pierwszy 22 października 1949 roku w Krakowie, a w tydzień później we Wrocławiu i Berlinie. Dramat był próbą dotarcia do głębszych pokładów prawdy i odpowiedzią na pytanie, jakim człowiekiem był Niemiec w „czasach pogardy”. W 1951 roku pisarz podjął się próby przywrócenia polskiej scenie nieukończonego dramatu młodzieńczego Stefana Żeromskiego „Grzech”. Tekst, uzupełniony i poprawiony przez dramaturga, ukazał się drukiem i 13 maja tegoż roku został wystawiony po raz pierwszy. Przedsięwzięcie to wywołało dość ostre polemiki prasowe.

Zagadnienie ludzkiej krzywdy stało się ważnym elementem w powojennej twórczości Leona Kruczkowskiego. Z takich rozważań powstał w 1954 roku dramat „Juliusz i Ethel”, nawiązujący do autentycznej tragedii rodziny Rosenbergów, skazanych niewinnie na śmierć w Nowym Jorku. W 1955 roku ukazała się sztuka „Odwiedziny”, w której można doszukać się inspiracji twórczością Stefana Żeromskiego i nawiązań do akcji dramatu „Uciekła mi przepióreczka”. Rok później pisarz został powołany na członka Niemieckiej Akademii Sztuk Pięknych. W dziele „Pierwszy dzień wolności” (1959) powrócił do tematyki, związanej z wojną i problemem niemieckim, przedstawiając czasy powrotu jeńców obozowych do domu. W roku 1961 ukazał się ostatni ukończony dramat Leona Kruczkowskiego „Śmierć Gubernatora”, do którego pomysł zaczerpnął z noweli L.A. Andriejewa: „Gubernator”.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka Waltera Sonnenbrucha
2  Czas i miejsce akcji „Niemców”
3  Wyjaśnienie tytułu dramatu KruczkowskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Leon Kruczkowski – życiorys    Tagi: